پنجشنبه 23 مرداد 1399   09:41:55
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1518879
تعداد بازديد از سايت: 84479266
تعداد بازديد زيرپورتال: 1518879
اين زيرپورتال امروز: 157
در امروز: 16368
اين صفحه امروز: 157
يكشنبه 14 ارديبهشت 1393 « فراخوان پذيرش بدون آزمون با سهميه استعدادهاي درخشان سال 1399»

فراخوان پذيرش بدون آزمون با استفاده ازسهميه استعدادهاي درخشان در مقطع كارشناسي ارشد سال 1399

فراخوان پذيرش بدون آزمون با استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان در مقطع دكتري سال 1399

فايل Word مشخصات، سوابق آموزشي و پژوهشي پذيرش بدون آزمون دكتري سال 1399

منابع و برنامه امتحانات المپياد علمي - دانشجويي غيرمتمركز منطقه 4 سال 1399


نتايج اوليه پذيرش بدون آزمون با سهميه استعدادهاي درخشان مقطع كارشناسي ارشد سال تحصيلي 1400-1399

فرم انصراف قطعي پذيرش بدون آزمون با سهميه استعدادهاي درخشان سال 1399


اطلاعيه پذيرش بدون آزمون در مقطع دكتري دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) قزوين

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون در مقطع دكتري دانشگاه محقق اردبيلي

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه خوارزمي

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد مؤسسه آموزش عالي زند شيراز

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه مالك اشتر

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه صنعتي اروميه

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه محقق اردبيلي

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون در مقاطع كارشناسي ارشد دانشگاه جهرم

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه لرستان

عدم برگزاري المپياد غيرمتمركز دانشجويي در سال ۱۳۹۹

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون(مقطع كارشناسي ارشد) مؤسسه آموزش عالي راغب اصفهاني

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه نيشابور

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون در مقطع دكتري دانشگاه شهركرد

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون در مقطع دكتري دانشگاه شهيد بهشتي

اطلاعيه بنياد نخبگان استان --------- پوستر فراخوان
--------- پشتيباني از فعاليت‌هاي علمي و فرهنگي دانشجويان مستعد تحصيلي كشور در سال تحصيلي 1400-1399

تعداد بازديد اين صفحه: 119334