صفحه اصلي ارتباط باما
رویدادها
1391/9/30 پنجشنبه مدرس دانشگاه قم: پاسخگويي به نياز روز، نيازمند وحدت حوزه و دانشگاه مدرس دانشگاه قم در گفتگويي پاسخگويي به نياز روز بشر را در گرو وحدت حوزه و دانشگاه دانست.

به گزارش روابط عمومي نهاد رهبري دانشگاه‌هاي استان قم، دکتر سعيده غروي در گفتگويي، حوزه و دانشگاه را مهد پرورش و تربيت خواند و گفت: حوزه و دانشگاه دو قشر تحصيل‌کرده را مي‌سازند، حوزه‌ها منابع اسلامي و ديني را استخراج و دانشگاه‌ها اين علوم را به صورت آکادميک و طبقه‌بندي شده ارائه مي‌کنند.

وي با اشاره به اختلاف ميان حوزه و دانشگاه در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، افزود: دانشگاهيان، حوزويان را متهجر و کم‌اطلاع از مسائل روز مي‌پنداشتند و طلاب نيز دانشجويان را قشري بي‌دين و تحت تأثير فرهنگ غرب مي‌دانستند که بر اثر مجاهدات علمي شهيدان مطهري و مفتح، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اين دوقشر به هم نزديک شدند.

اين مدرس علوم ديني با تأکيد بر اينکه مستشرقين دريافته‌اند که بسياري از علومي که انديشمندان مسلمان بدان رسيده‌اند با توسل به علوم ديني بوده است خاطر نشان کرد: وحدت حوزه و دانشگاه خشم معاندان انقلاب را دربر دارد چرا که خالف پيشرفت علمي ايران اسلامي هستند.

وي ادامه داد: موقعيت جامعه امروزي و تهاجم فرهنگي، وظيفه حوزويان و دانشگاهيان را حساس‌تر مي‌کند و دانشمندان دانشگاهي و علوم ديني بايستي طبق فرمايش مقام معظم رهبري بيش از پيش با تدبر و تعقل در قرآن کريم بر توليدات علمي خويش بيفزايند.

وي گفت: وحدت حوزه و دانشگاه به اين معناست که در حوزه استخراج از منابع ديني بر حسب نياز روز مي‌باشد و قشر دانشگاهي نيز اين محتواي استخراج‌شده را دسته‌بندي شده و به طور قابل فهم و ملموس به قشر جوان ارائه مي‌دهند. به عبارتي ديگر، پاسخگويي به نياز روز بشر نيازمند وحدت حوزه و دانشگاه است.

دکتر سعيده غروي خاطرنشان کرد: پاسخگويي به نياز روز به معناي نظريه‌پردازي مي‌باشد که با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري، متأسفانه بحث نظريه‌پردازي در مباحث ديني و علمي آن طور که بايد جدي گرفته نشده است. يعني جنبش علمي که منجر به توليد علم ديني شود صورت نگرفته است.

وي اظهار داشت: موفقيت در زمينه وحدت حوزه  و دانشگاه به ديدگاه حوزويان و دانشگاهيان نسبت به وحدت حوزه و دانشگاه بستگي دارد که امروزه در هيچکدام تکيه گاه علوم بر پژوهش نيست و هر دو بر حافظه تکيه کرده‌اند.

مدرس دانشگاه قم تصريح کرد: هدف برخي از دانشجويان تنها کسب مدرک مي‌باشد که باعث مي‌شود کمتر در دروس خود تأمل نمايند و بيشرت بر حافظه خود تکيه دارند.

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 5781
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

دفتر نهاد مقام معظم رهبري - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما